İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB)

İSTANBUL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI (İSGEP) ANKETİ

Sayın Katımcı

Bu anketten elde edilen bilgiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çevresel gürültünün kontrolü ve önlenmesi amacıyla hazırlanmakta olan İstanbul Gürültü Eylem Planı (İSGEP) çalışmaları kapsamında değerlendirilecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı